China Miniature Bottles Trail

Welcome to my favorite page and this is also the very first page on my new updated website. I always wanted to do a trail about my chinese
miniature for a long time, finally i have spend times run through the miniature bottle and mapped
out every bottles, this take me many
hours and this is the fruit of my labor, really hope you will like this trail.

China is divided into a 34 administrative divisions, on this trail i have feature 1 bottle to represent each administrative division, sadly i have
only 30 bottles of the 34 administrative divisions. I have 4 more bottles to go after, still weaving this dream to compile all 34 bottles.
I really needed some help from collectors or non-collectors to look out for miniature bottles from this 4 administrative divisions;
Qinghai Province, Shaanxi Province, Yunnan Province, and Xizang (Tibet) Autonomous Region.
I really hope you are the one who give me a hand, after reading this and seeing this china miniature bottles trail page.
Do drop me an e-mail, if you can provide me some help, i really appreciate that.

People's Republic of China comprises of 23 provinces, 5 autonomous regions, 4 municipalities and 2 special administrative regions

Provinces
1 Anhui, 2 Fujian, 3 Gansu, 4 Guangdong, 5 Guizhou, 6 Hainan, 7 Hebei, 8 Heilongjiang, 9 Henan, 10 Hubei, 11 Hunan, 12 Jiangsu, 13 Jiangxi,
14 Jilin, 15 Liaoning, 16 Qinghai, 17 Shaanxi, 18 Shandong, 19 Shanxi, 20 Sichuan, 21Yunnan, 22 Zhejiang, 23 Taiwan

1
2
3
Anhui
Fujian
Gansu
Gaolujia Jiu
Weiyuan Yao Chiew

Bai Nian Gu Di Jiu


4
5
6
7
8
Guangdong
Guizhou
Hainan
Hebei
Heilongjiang
Luo Han Guo Jiu
Kweichow Moutai jiu
Yedao Lugui Jiu
Pi-lu Chiew
Lubian Tonic Wine

9
10
11
12
13
Henan
Hubei
Hunan
Jiangsu
Jiangxi
Kangfu Tincture Jiu
Yuan Lin Qing Jiu
Jiu Gui
Shuang Kou Lquor
Special Qualitg Tonic Snake Chiew

14
15
16
17
18
Jilin
Liaoning
Qinghai
Shaanxi
Shandong
Aatragali Tincture jiu
Lao Long Kou Jiu
-
-
Hai lung Jiu

19
20
21
22
23
Shanxi
Sichuan
Yunnan
Zhejiang
Taiwan
Xing Hua Cun Fen Jiu
Jian Nan Chun Chiew
-
Calabash Hua Tiao Chiew
Wu Chia Pee Jiu

Autonomous Regions
24 Guangxi, 25 Nei Mongol, 26 Ningxia, 27 Xinjiang, 28 Xizang

24
25
26
27
28
Guangxi
Nei Mongol
Ningxia
Xinjiang
Xizang
Guilin San hua Jiu
Rong Bian Jiu
Red Ning Xia
Yi Li King Liquor
-

Municipalities
29 Beijing, 30 Chongqing, 31 Shanghai, 32 Tianjin

29
30
31
32
Beijing
Chongqing
Shanghai
Tianjin
Ju Hua Ba Jui
Great poet four stars liquor
Shanghai Lao Chiew
Peichi Nantsao Chiew

Special Administrative Regions
33 Hong Kong, 34 Macau

33
34
Hong Kong
Macau
Chu Yeh Ching Chiew
Macau Kwang Teck Tai-Lichee jiu

Last update: 3rd Mar 2012
Back <— Continue browsing —> Forward

Back to sanlowalan miniature bottles collection home

All Photo, include of html code view at: sanlowalan miniature bottles collection website is the property of sanlowalan collection and there respective owners.
Copyright © 2007 sanlowalan miniature bottles collection. All Rights Reserved.
for text search ues only , miniature , bottle , bottles , wine , mini , minibottle , minibottles , liqueur , brandy , vodka , whiskey , whisky , china , chinese , rum , gin , asia , asian , snake , oriental , tequila , figural , ceramic , japan , taiwan , 50ml , 5cl , 40ml , 4cl , 30ml , 3cl , old, older , new , hong kong , jd , brandy, cognac , collection, collector , liquor , straight , fines , scotch, xo , vsop , old , very , rare ,